Genshin Impact Thailand Carnival ค้นหาสุดยอดนักเดินทาง

เตรียมพบกับกิจกรรม Genshin Impact Thailand Carnival! ค้นหาสุดยอดนักเดินทาง Genshin Impact ในประเทศไทย รางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ร่วมการท้าทายโดเมน ลงดันเจี้ยนเพื่อหาทรัพยากรมาพัฒนาตัวละครซึ่งในการแข่งขันจะต้องทําการท้าทายโดเมนตามลําดับที่กําหนดไว้ 

Genshin Impact Thailand Carnival Rulebook 

- รับสมัครสูงสุด 64 ทีม โดยจะนับตามลําดับของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและจะถือว่ามีสิทธิเข้าร่วมก็ต่อเมือทีมนั้นได้รับการยืนยันจากทีมงานตามระเบียบของ HoYoverse

- กติกาอาจมีการเปลียนแปลงได้ในช่วงก่อนการแข่งขันและจะมีประกาศแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบหากกติกามีการเปลียนแปลง 

กติกาการสมัคร 

Timeline Tournament 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที 8 - 31 ม.ค. 2566 

1. เข้าร่วม Discord AIS ESPORTS COMMUNITY ได้ที ลิงค์: https://discord.com/invite/ePWF9MyaHS

2. กดเข้าร่วมห้อง Genshin Impact Carnival

3. กดดาวโหลดเอกสาร Excel เพือกรอกข้อมูล

4. ส่งกลับมาในห้อง ส่งเอกสารการแข่งขันภายในวันที 3 ก.พ. 2566 

**ต้องทําการสมัครบนเว็บไซต์ จึงจะมีสิทธิ์การส่งเอกสารเพือให้ทาง HoYoVerse ตรวจสอบ 

5. ประกาศผลทีมที่ได้เข้าร่วมวันที่ 5 ก.พ. 2566 ผู้เล่นที่ได้เข้าร่วมจะได้รับไอดีทดสอบเพือใช้ในการแข่งขัน (Beta Server) ซึ่งทีมงานจะส่ง Server และ ID ให้หลังประกาศผล 64 ทีม ที่ได้รับสิทธิ์บน Discord AIS ESPORTS COMMUNITY 

ไม่อนุญาตให้นํา Beta Server มาทํา Content ทุกกรณี หากมีการยืนฟ้องจากทาง HOYOVERSE ทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

• เปิดรับการส่งผลการทําเวลาของรอบ Qualifiers วันที่ 6 - 12 ก.พ. 2566

ประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 15 ก.พ. 2566 (รอบ 16 ทีม)

การแข่งขัน รอบ 16 ทีม และรอบ 8 ทีม วันที่ 17 - 19 ก.พ. 2566

รอบรอบชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 25 ก.พ. 2566 (Offline Event @ Ais Esport Studio) 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. การแข่งขันรูปแบบทีมใน 1 ทีม จะต้องมีผู้เล่น 3 คน และผู้เล่นสํารองไม่เกิน 2 คน (มีหรือไม่ก็ได้)

2. ผู้เล่นต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยสามารถสมัครได้

3. ในกรณีทีเป็นผ้เล่นต่างชาติ ให้ใช้ Passport ในการสมัครแทนบัตรประจําตัวประชาชน

4. ต้องใช้ UID ของผู้เล่นเองในการสมัคร

5. ชื่อทีมและโลโก้ทีมต้องสุภาพและได้รับการตรวจสอบจากทีมงานล่วงหน้า

6. ผู้เล่นต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎการแข่งขัน

7. ผู้เล่นจะต้องจัดเตรียมเอกสารสําเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี เมื่อได้รับการร้องขอจากทางทีมงานผู้จัดแข่ง

8. ผู้เข้าแข่งขันจะใช้ไอดีกลางในการแข่งขัน Genshin Impact Thailand Carnival โดยจะต้องมีพื้นทีสําหรับการดาวน์โหลดตัว Tournament Client สําหรับการแข่งขัน (Size ~80 GB) *แข่งขันบน PC เท่านั้น*

9. ผู้เล่นจะต้องมี Application Discord เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับทางทีมงานและผู้เข้าแข่งขันทีมอืนๆ

10. ผู้เล่นจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแอดมินหรือทีมงานที่ทําการถ่ายทอดสดการแข่งขัน

11. ผู้เล่นสามารถอัพโหลด VDO การแข่งขันของตัวเองได้ลงในช่อง Youtube ส่วนตัวและส่งผลการแข่งขันผ่าน Link Private 

อ่านกติกาเพิ่มเติม

https://hoyo.link/07rnBBAd

สมัครเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ม.ค. 2566

https://hoyo.link/19knBBAd

ผู้เข้าแข่งขัน 4 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าการแข่งรอบไฟนอลแบบออฟไลน์ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

▰▱▰ INFO ▱▰▱

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม FB Genshin Impact 
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง FB MEGAXGAME  Mobile Game

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น