[Xenobalde] Gem Crafting

เจมเป็นอัญมณีที่นำไปติดตั้งลงในอาวุธหรือเกราะป้องกันตามจำนวนช่องที่มี ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของตัวละครในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการได้มาของเจมนั้นมีหลายทางเลือก หนึ่งในนั้นคือ การคราฟท์เจมหรือ Gem Crafting โดยอาศัยการสกัดคริสตัลที่ได้จากศัตรูหรือขุดแร่ และนำมาให้กับ Gem Man ที่โคโลนี่ 9 เพื่อทำการคราฟท์ (ภายหลังมีเควสท์ที่ได้อุปกรณ์คราฟท์ผ่านเมนูได้เลย)

ขั้นแรกของการคราฟท์เจม (Gem Crafting) คือ เลือกคริสตัลที่ใช้สกัด โดยวัตถุดิบแต่ละชิ้นมักมีคุณสมบัติต่างๆ มากมายเรียกว่า Quality และมี Strength กำกับไว้เป็นตัวเลขเปอร์เซนต์ ในขั้นนี้ให้เลือกจับคู่คุณสมบัติให้ได้ตัวเลขเปอร์เซนต์มากที่สุด ซึ่งหากคุณสมบัติของวัตถุดิบนั้นตรงกันจะเป็นการเพิ่มตัวเลขให้สูงขึ้น หากตัวเลขถึง 100% ขึ้นไปจะไม่สามารถอัดวัตถุดิบเพิ่มเข้าไปได้อีก

จับคู่วัตถุดิบ โดยให้ได้ Quality ที่ต้องการ และให้ตัวเลขสูงเข้าไว้

ขั้นที่สองเป็นการเข้าสู่กระบวนการสกัด และเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากเล็กน้อย โดยต้องเลือก Shooter กับ Engineer จับคู่ตัวละครสองคนเพื่อมาช่วยกันคราฟท์ ซึ่งแต่ละคนล้วนมีข้อดีข้อเสียต่างกันไป อีกทั้งความสนิทสนมของตัวละครก็มีผลต่อจำนวนรอบที่คราฟท์ด้วยเช่นกัน

อย่าลืมให้ความสำคัญกับความสนิทสนมด้วย ยิ่งมากยิ่งคราฟท์ได้มากรอบ

Shooter ทำหน้าที่ยิงในระหว่างคราฟท์ หลักการพิจารณาควรดูที่อบิลิตี้ของตัวละครเป็นสำคัญ และความต้องการของผู้เล่นเอง โดยแต่ละคนมีอบิลิตี้ดังนี้
Shulk : เพิ่มโอกาสเกิด Fever* ได้ง่ายขึ้น (นิดหนึ่ง)
Reyn : เพิ่ม Strength เมื่อเกิด Strong Flame
Sharla : เพิ่ม Cylinder Guage เมื่อเกิด Gentle Flame
Dunban : เพิ่ม Strength เมื่อไฟคงที่ (เมื่อเกิดไฟประเภทเดียวกันต่อเนื่อง)
Melia : เพิ่ม Strength เมื่อเกิด Medium Flame
Riki : เกิดกระบวนการคราฟท์สองครั้งต่อเนื่องกัน
Fiora : Cylinder Guage 3 หลอดในทันทีที่เริ่มคราฟท์
*Fever – เป็นโบนัสที่ส่งผลให้ทำการคราฟท์ต่อเนื่องหลายครั้งภายในรอบเดียว

ส่วน Engineer คอยทำหน้าที่ดูแลการให้ไฟตามความถนัด มีด้วยกัน 3 แบบ ได้แก่
Strong Flame : เพลิงสีแดง เพิ่ม Strength จำนวนมากเพียงรายการเดียวในลิสท์
Medium Flame : เพลิงสีน้ำเงิน เพิ่ม Strength เล็กน้อย แต่เพิ่มทุกรายการในลิสท์
Gentle Flame : เพลิงสีเขียว เพิ่ม Cylinder Guage มีผลต่อจำนวน Cylinder ที่เก็บได้หลังจบการคราฟท์
อย่างไรก็ดีตัวละครแต่ละคนมีความถนัดในการควบคุมไฟแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น Reyn ถนัดในการให้ Strong Flame แต่ด้อยในด้าน Medium Flame กับ Gentle Flame ดังนั้นเวลาคราฟท์จึงมีโอกาสเกิด Strong Flame มากกว่า

ความถนัดในการใช้ไฟแต่ละชนิดของตัวละคร

เมื่อ Quality ใดก็ตามในลิสท์ที่ Strength ถึง 100% จะถูกสกัดได้ออกมาเป็นเจม แต่หากทำตัวเลขได้ถึง 200% จะเกิด Heat ส่งผลให้ระดับแรงค์ของเจมที่ได้เพิ่มไปอีกหนึ่งขั้น เช่น คราฟท์เจมระดับสองก็ได้ออกมาเป็นเจมระดับสาม เป็นต้น ไม่เท่านั้นหากทำตัวเลขได้ถึง 300% เกิดภาวะ Mega Heat ทำให้ได้เจมนั้นสองชิ้น
ส่วนคุณสมบัติใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกแปรรูปออกมาเป็น Cylinder สามารถนำไปใช้ในการคราฟท์ครั้งต่อไปได้ อย่างไรก็ตามจำนวน Cylinder ที่ได้หลังการคราฟท์ต้องดูด้วยว่า มีตัวเลข Cylinder Gauge อยู่เท่าไหร่ถึงสามารถเก็บได้ไปเท่ากับตัวเลขนั้น ยกตัวอย่างเช่น มีคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัว แต่มีตัวเลข Cylinder Gauge เพียงแค่ 2 ก็เก็บได้แค่สองเท่านั้น จำเป็นต้องเลือกทิ้งตัวใดตัวหนึ่งไป

ทั้งนี้ในบางโอกาสที่มีดวงเข้าช่วย ตัวละครอื่นในกลุ่มอาจมาช่วยได้ มีผลทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นไปอีกตามความถนัดของแต่ละคน

Cylinder Gauge เพิ่มเมื่อเกิด Gentle Flame

สรุป ถ้าอยากให้เกิด Heat หรือ Mega Heat ก็ควรพยายามทำให้ตัวเลขของวัตถุดิบที่ใช้นั้นมีค่าตัวเลขที่สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ไม่เกิน 100% โดยอาจทำให้อยู่ในรูปของ Cylinder ก่อนเพื่อให้เหลือ Quality เพียงตัวเดียวเพื่อให้ง่ายเวลาคราฟท์ และเมื่อจับคู่วัตถุดิบ 2 ชิ้นแล้วควรมีตัวเลขสัก 140-150% เท่านี้ก็สบายแล้ว

Xenoblade Review

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *