Taiko Drum Master: Switch
  • [Switch] Super Smash Bros. ลง Switch และเกมอื่นๆ!

    นินเทนโดได้ประกาศเกมใหม่ๆ ออกมาพอสมควร ซึ่งก็มีทั้งเกมใหม่จริงๆ และเกมรีเมคปนๆ กันไป ทาง MXG จึงได้คัดเอา ...

    นินเทนโดได้ประกาศเกมใหม่ๆ ออกมาพอสมควร ซึ่งก็มีทั้งเกมใหม่จริงๆ และเกมรีเมคปนๆ กันไป ทาง MXG จึงได้คัดเอาเกมที่น่าสนใจมานำเสนอ ซึ่งในบรรดาตัวเลือกนี้มีตัวเต็งที่น่าสนใจอย่าง Super Smash Bros. และเกมอา ...

    Read more