Sekiro
 • Elden Ring เกมจากผู้เขียน Game of Thrones กับ From Software

  Elden Ring เกมใหม่จากผู้เขียน A Game of Thrones กับ ทีมงาน From Software! Elden Ring Platform: PS4, XOne, ...

  Elden Ring เกมใหม่จากผู้เขียน A Game of Thrones กับ ทีมงาน From Software! Elden Ring Platform: PS4, XOne, PC Genre: N/A Developer: From Software Publisher: Bandai Namco Games Release: Not Available Of ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – ศาลเจ้ามินาโมโตะ และฉากจบ

  ตอนที่ 9 ของบทสรุป 'Sekiro ศาลเจ้ามินาโมโตะ' อันเป็นช่วงท้ายก่อนไปสู่ตอนจบของเกม ซึ่งถึงตรงนี้มีแบ่งแยกออ ...

  ตอนที่ 9 ของบทสรุป 'Sekiro ศาลเจ้ามินาโมโตะ' อันเป็นช่วงท้ายก่อนไปสู่ตอนจบของเกม ซึ่งถึงตรงนี้มีแบ่งแยกออกเป็น 3 ตอนจบด้วยกัน  Sekiro ศาลเจ้ามินาโมโตะ ศาลเจ้ามินาโมโตะ การเดินทางมายังศาลเจ้ามินาโมโตะจ ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – ฉากจบ Shura และผลของการตัดสินใจ

  ตอนที่ 8 ของบทสรุป 'Sekiro ฉากจบ Shura' ซึ่งเรื่องราวเข้าสู่ช่วงท้ายของเกมแล้ว และในช่วงเวลานี้โอคามิจำเป ...

  ตอนที่ 8 ของบทสรุป 'Sekiro ฉากจบ Shura' ซึ่งเรื่องราวเข้าสู่ช่วงท้ายของเกมแล้ว และในช่วงเวลานี้โอคามิจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกบางอย่าง เพื่อการนำไปสู่ฉากจบต่อไป Sekiro ฉากจบ Shura หลังกลับจากเก็บของที่จ ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – ก้นบึ้งของอาชินะ

  ตอนที่ 7 ของบทสรุป 'Sekiro ก้นบึ้งของอาชินะ' สถานที่ลึกลงไปของแคว้นอาชินะ และมีความลับบางอย่างเก็บซ่อนไว้ ...

  ตอนที่ 7 ของบทสรุป 'Sekiro ก้นบึ้งของอาชินะ' สถานที่ลึกลงไปของแคว้นอาชินะ และมีความลับบางอย่างเก็บซ่อนไว้ Sekiro ก้นบึ้งของอาชินะ ก้นบึ้งของอาชินะ การมายังที่ก้นบึ้งแห่งนี้ต้องใช้เส้นทางคุกร้าง ผ่านจุ ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – หุบนรก

  ตอนที่ 6 ของบทสรุป 'Sekiro หุบนรก' หุบเขาที่เต็มไปด้วยอันตราย แต่เพื่อให้การตัดมรณาเป็นจริงขึ้นได้ โอคามิ ...

  ตอนที่ 6 ของบทสรุป 'Sekiro หุบนรก' หุบเขาที่เต็มไปด้วยอันตราย แต่เพื่อให้การตัดมรณาเป็นจริงขึ้นได้ โอคามิจึงจำเป็นต้องเดินทางมาที่แห่งนี้  Sekiro หุบนรก หุบนรก ช่องเขาด้านหลังปราสาทอาชินะ เป็นที่ตั้งข ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – วัดเซ็มโปจิ

  ตอนที่ 5 ของบทสรุป 'Sekiro วัดเซ็มโปจิ' อันเป็นวัดที่บรรดาพระไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์แต่กลับลุ่มหลงมัวเมาในชี ...

  ตอนที่ 5 ของบทสรุป 'Sekiro วัดเซ็มโปจิ' อันเป็นวัดที่บรรดาพระไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์แต่กลับลุ่มหลงมัวเมาในชีวิตอมตะ Sekiro วัดเซ็มโปจิ วัดเซ็มโปจิ สถานที่ควรศึกษาพระธรรม แต่พระในวัดกลับลุ่มหลงในอวิชาการม ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – คุกร้าง และประโยชน์ของแขนกล

  ตอนที่ 4 ของบทสรุป 'Sekiro คุกร้าง' อันเป็นสถานที่ลึกลับ และเป็นทางผ่านไปยังวัดเซ็มโปจิกับก้บก้นบึ้งอาชิน ...

  ตอนที่ 4 ของบทสรุป 'Sekiro คุกร้าง' อันเป็นสถานที่ลึกลับ และเป็นทางผ่านไปยังวัดเซ็มโปจิกับก้บก้นบึ้งอาชินะ นอกจากนี้ยังแถมท้ายด้วยประโยชน์จากการใช้แขนกลประเภทต่างๆ Sekiro คุกร้าง คุกร้าง คุกร้างเป็นทา ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – ปราสาทหลักอาชินะ

  ตอนที่ 3 ของบทสรุป 'Sekiro ปราสาทหลักอาชินะ' เป็นการเดินทางไปพบกับองค์ชายคุโร่โดยมีคู่ต่อสู้สุดแกร่งคอยอย ...

  ตอนที่ 3 ของบทสรุป 'Sekiro ปราสาทหลักอาชินะ' เป็นการเดินทางไปพบกับองค์ชายคุโร่โดยมีคู่ต่อสู้สุดแกร่งคอยอยู่ Sekiro ปราสาทหลักอาชินะ ปราสาทหลักอาชินะ ตัวปราสาทอาชินะมีทางแยกไปอีกสองทางคือ คุกร้างกับหุบ ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – คฤหาสน์ฮิราตะ

  ตอนที่ 2 ของบทสรุป 'Sekiro คฤหาสน์ฮิราตะ' เป็นการเดินทางเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำกลับคืนมา Sekiro คฤหาสน์ฮิร ...

  ตอนที่ 2 ของบทสรุป 'Sekiro คฤหาสน์ฮิราตะ' เป็นการเดินทางเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำกลับคืนมา Sekiro คฤหาสน์ฮิราตะ คฤหาสน์ฮิราตะ วิธีการมาที่นี่คือ ต้องถวาย ‘กระดิ่งคุ้มภัย’ ที่ได้จากแม่ของอิโนะสุเกะ โนงามิ ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – เมืองรอบปราสาทอาชินะ

  Sekiro เมืองรอบปราสาทอาชินะ บทสรุป Sekiro Shadows Die Twice แล้วจะไม่หัวร้อนอีกต่อไป... Sekiro - เมืองรอบ ...

  Sekiro เมืองรอบปราสาทอาชินะ บทสรุป Sekiro Shadows Die Twice แล้วจะไม่หัวร้อนอีกต่อไป... Sekiro - เมืองรอบปราสาทอาชินะ คำอธิบาย : บทสรุปนี้จะบอกถึงสิ่งต่างๆ ที่มีในสถานที่นั้นๆ รวมถึงเควสท์ของ NPCs หรื ...

  Read more