PS4
 • [Arcade Archives Series] อาเทน่าต้นแบบ มาให้เล่นใน Arcade Archives

  Arcade Archives Series PSYCO SOLDIER Platform : PS4, Nintendo Switch Genre : Action Publisher : SNK Corpo ...

  Arcade Archives Series PSYCO SOLDIER Platform : PS4, Nintendo Switch Genre : Action Publisher : SNK Corporation Release Date : 25 April 2019 (JP) ใครที่เป็นแฟน SNK หรือ คิง ออฟ ไฟเตอร์ ก็ต้องรู้จัก อา ...

  Read more
 • [SAMURAI SPIRIT] เทรลเลอร์ตัว DARLI DAGGER! ข่างไม้จากเกาะทางใต้!

  SAMURAI SPIRIT Platform : PS4, XboxOne,  Nintendo Switch, PC Genre : Action Fighting Publisher : SNK Corp ...

  SAMURAI SPIRIT Platform : PS4, XboxOne,  Nintendo Switch, PC Genre : Action Fighting Publisher : SNK Corporation Release Date : 27 June 2019 (JP) หลายคนที่เห็นเธอจากเทรลเลอร์ก่อนเมื่อวันที่ 4 เมษายนอา ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – ฉากจบ Shura และผลของการตัดสินใจ

  ตอนที่ 8 ของบทสรุป 'Sekiro ฉากจบ Shura' ซึ่งเรื่องราวเข้าสู่ช่วงท้ายของเกมแล้ว และในช่วงเวลานี้โอคามิจำเป ...

  ตอนที่ 8 ของบทสรุป 'Sekiro ฉากจบ Shura' ซึ่งเรื่องราวเข้าสู่ช่วงท้ายของเกมแล้ว และในช่วงเวลานี้โอคามิจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกบางอย่าง เพื่อการนำไปสู่ฉากจบต่อไป Sekiro ฉากจบ Shura หลังกลับจากเก็บของที่จ ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – ก้นบึ้งของอาชินะ

  ตอนที่ 7 ของบทสรุป 'Sekiro ก้นบึ้งของอาชินะ' สถานที่ลึกลงไปของแคว้นอาชินะ และมีความลับบางอย่างเก็บซ่อนไว้ ...

  ตอนที่ 7 ของบทสรุป 'Sekiro ก้นบึ้งของอาชินะ' สถานที่ลึกลงไปของแคว้นอาชินะ และมีความลับบางอย่างเก็บซ่อนไว้ Sekiro ก้นบึ้งของอาชินะ ก้นบึ้งของอาชินะ การมายังที่ก้นบึ้งแห่งนี้ต้องใช้เส้นทางคุกร้าง ผ่านจุ ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – หุบนรก

  ตอนที่ 6 ของบทสรุป 'Sekiro หุบนรก' หุบเขาที่เต็มไปด้วยอันตราย แต่เพื่อให้การตัดมรณาเป็นจริงขึ้นได้ โอคามิ ...

  ตอนที่ 6 ของบทสรุป 'Sekiro หุบนรก' หุบเขาที่เต็มไปด้วยอันตราย แต่เพื่อให้การตัดมรณาเป็นจริงขึ้นได้ โอคามิจึงจำเป็นต้องเดินทางมาที่แห่งนี้  Sekiro หุบนรก หุบนรก ช่องเขาด้านหลังปราสาทอาชินะ เป็นที่ตั้งข ...

  Read more
 • [Preview] Langrisser I&II

    LANGRISSER I&II Platform : PS4, Nintendo Switch Genre : Simulation Strategy RPG Publisher : ex ...

    LANGRISSER I&II Platform : PS4, Nintendo Switch Genre : Simulation Strategy RPG Publisher : extreme Release Date : 18 April 2019 (JP) หลายๆ คนโดยเฉพาะเกมเมอร์รุ่นใหม่ๆ อาจจะไม่รู้จักกับ Lan ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – วัดเซ็มโปจิ

  ตอนที่ 5 ของบทสรุป 'Sekiro วัดเซ็มโปจิ' อันเป็นวัดที่บรรดาพระไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์แต่กลับลุ่มหลงมัวเมาในชี ...

  ตอนที่ 5 ของบทสรุป 'Sekiro วัดเซ็มโปจิ' อันเป็นวัดที่บรรดาพระไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์แต่กลับลุ่มหลงมัวเมาในชีวิตอมตะ Sekiro วัดเซ็มโปจิ วัดเซ็มโปจิ สถานที่ควรศึกษาพระธรรม แต่พระในวัดกลับลุ่มหลงในอวิชาการม ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – คุกร้าง และประโยชน์ของแขนกล

  ตอนที่ 4 ของบทสรุป 'Sekiro คุกร้าง' อันเป็นสถานที่ลึกลับ และเป็นทางผ่านไปยังวัดเซ็มโปจิกับก้บก้นบึ้งอาชิน ...

  ตอนที่ 4 ของบทสรุป 'Sekiro คุกร้าง' อันเป็นสถานที่ลึกลับ และเป็นทางผ่านไปยังวัดเซ็มโปจิกับก้บก้นบึ้งอาชินะ นอกจากนี้ยังแถมท้ายด้วยประโยชน์จากการใช้แขนกลประเภทต่างๆ Sekiro คุกร้าง คุกร้าง คุกร้างเป็นทา ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – ปราสาทหลักอาชินะ

  ตอนที่ 3 ของบทสรุป 'Sekiro ปราสาทหลักอาชินะ' เป็นการเดินทางไปพบกับองค์ชายคุโร่โดยมีคู่ต่อสู้สุดแกร่งคอยอย ...

  ตอนที่ 3 ของบทสรุป 'Sekiro ปราสาทหลักอาชินะ' เป็นการเดินทางไปพบกับองค์ชายคุโร่โดยมีคู่ต่อสู้สุดแกร่งคอยอยู่ Sekiro ปราสาทหลักอาชินะ ปราสาทหลักอาชินะ ตัวปราสาทอาชินะมีทางแยกไปอีกสองทางคือ คุกร้างกับหุบ ...

  Read more
 • [How to Win] Sekiro – คฤหาสน์ฮิราตะ

  ตอนที่ 2 ของบทสรุป 'Sekiro คฤหาสน์ฮิราตะ' เป็นการเดินทางเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำกลับคืนมา Sekiro คฤหาสน์ฮิร ...

  ตอนที่ 2 ของบทสรุป 'Sekiro คฤหาสน์ฮิราตะ' เป็นการเดินทางเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำกลับคืนมา Sekiro คฤหาสน์ฮิราตะ คฤหาสน์ฮิราตะ วิธีการมาที่นี่คือ ต้องถวาย ‘กระดิ่งคุ้มภัย’ ที่ได้จากแม่ของอิโนะสุเกะ โนงามิ ...

  Read more