NIS America
 • Game Release April 2020 เกมเด็ดเดือนเมษายน 2563

  Game Release April 2020 สำหรับ Game Release April 2020 ถ้าไม่มีเหตุการณ์ Covid 19 นับว่าเดือนนี้เป็นอีกหน ...

  Game Release April 2020 สำหรับ Game Release April 2020 ถ้าไม่มีเหตุการณ์ Covid 19 นับว่าเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีเกมน่าสนุกออกมาเพียบ เกมใหญ่หลายเกมออกมาตีกันตั้งแต่ต้นเดือน RE3 กับ FFVII Remake ...

  Read more
 • [Game Release] เกมเด็ด! เดือนกันยายน 2017

  กลับมาคึกคักกันอีกครั้งในเดือนกันยายน เกมเดือนนี้มาเต็มจริงอะไรจริง เล่นทุกเครื่อมีกระอักกันไปข้างแน่ๆ แล ...

  กลับมาคึกคักกันอีกครั้งในเดือนกันยายน เกมเดือนนี้มาเต็มจริงอะไรจริง เล่นทุกเครื่อมีกระอักกันไปข้างแน่ๆ และเดือนนี้มีงานเกมสำคัญอีกงานด้วย คือ Tokyo Game Show 2017 เชื่อว่าน่าจะมีข่าวอะไรเด็ดๆ ออกมาอีก ...

  Read more