[SRW OG MD] Ace Bonus ของนักบิน

เมื่อนักบินทำลายศัตรูได้ครบ 50 ตัว จะได้เป็นเอส และจะได้รับผลพิเศษเพิ่มเติมดังนี้
1. เมื่อออกรบค่ากำลังใจ +5
2. เมื่อทำลายศัตรูจะได้รับเงินทุน 1.2 เท่า
3. จะได้รับเอสโบนัสของนักบินแต่ละคน

ART 2

Ace Bonus

นักบิน Ace Bonus
アーマラ อามาร่า หากอยู่ใกล้กับชูในระยะ 1 ช่อง ทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นของผู้เล่นจะได้รับผล [Kiai] และ [Shuuchuu] 1 ครั้ง
アイビス ไอบิส เซย์ชิน [Kasoku] ให้ผล + 2 เมื่อต่อสู้บนฟ้าหรืออวกาศ
アキミ อาคิมิ นักบินทุกคนที่อยู่บนยูนิทตัวเดียวกัน เมื่อออกรบค่ากำลังใจ + 10, SP + 5
アクア อควอ เมื่อ HP ต่ำกว่า 50% ทุกเทิร์นฝ่ายผู้เล่นจะได้รับผลเซย์ชิน [Shuuchuu]
アクセル แอคเซล ความแม่นยำสุดท้าย +20%, ความเสียหายที่ได้รับสุดท้าย -10%
アケミ อาเคมิ นักบินทุกคนที่อยู่บนยูนิทตัวเดียวกัน เมื่อออกรบค่ากำลังใจ + 5, SP + 10
アヤ อายะ เมื่อใช้แม็กซิมั่มเบรค นักบินที่เข้าร่วมค่ากำลังใจจะไม่ลดลง
アラド อาราโด เมื่อในกลุ่มมีเซโอร่าอยู่ด้วย ค่ากำลังใจในตอนออกรับ + 15
アリエイル อาริเอล ความเสียหายสุดท้ายของการโจมตีสนับสนุนของกลุ่มของตัวเอง + 10%
アル=ヴァン อัล=วาน เมื่อในกลุ่มมีคัลวิน่าเป็นพาร์ทเนอร์ ในตอนเริ่มเทิร์นจะได้รับผลของเซย์ชิน [AI]
アルフィミィ อัลฟิมี่ ความเสียหายสุดท้ายจากการโจมตีสนับสนุน +10% ความเสียหายสุดท้ายจากการสนับสนุนการปอ้งกัน +20%
イルム อิลม์ เซย์ชิน [AI] เสีย SP 45
イング อิงค์ ระบบการโจมตีต่อเนื่องไร้ผล
ヴィレッタ วีเล็ตต้า สกิล [พลังสมาธิ] ได้รับผลเพิ่มเติม +10%
エ=セルダ เอ=เซลด้า เกิดผลของการเคาเตอร์ 100%
エクセレン เอ็คเซเลน ความเสียหายสุดท้ายจากการโจมตีสนับสนุน +10% ความเสียหายสุดท้ายจากการสนับสนุนการปอ้งกัน +20%
カーラ คาร่า นักบินทุกคนในกลุ่มออกรบค่ากำลังใจ +5
カイ ไค หุ่นรบ “เกชเพนท์” ทุกตัวในขอบเขตการสั่งการจะได้รับผลค่าความเสียหายจากการโจมตีสุดท้ายเพิ่มขึ้น 5% (รวมตัวเอง)
カチーナ คาจิน่า หุ่นรบที่มีสีแดงทุกตัวในกลุ่ม (รวมตัวเอง) จะได้รับผล ระยะการเคลื่อนที่ +1, ึความเสียหายสุดท้ายจากการโจมตี +5%
カルヴィナ คัลวิน่า นักบินทุกคนในยูนิท SP+5% เมื่อต่อสู้กับเครื่องของฟิวรี่จะสร้างความเสียหายสุดท้าย +10%
キョウスケ เคียวสุเกะ เมื่อเกิดสกิลเคาเตอร์ ความเสียหายสุดท้าย + 20%
ギリアム กิเรี่ยม เมื่อเริ่มเทิร์นของฝ่ายผู้เล่นจะสามารถตรวจสอบข้อมูลของศัตรูในระยะ 10 ช่อง
ギント กินท์ ผลการสั่งการ +15% นักบินทุกคนในยูนิท SP+5
クスハ คุสึฮะ เซย์ชิน [Teppeki] เปลี่ยนเป็น [Shinnen]
グラキエース กรากิเอส ในระยะ 1 ช่อง ถ้าหากมีโจชัวอยู่เซย์ชินทุกอย่างจะใช้ SP-10%
クルト ครูท เมื่อเริ่มเทิร์น นักบินของยูนิทที่ถูกเก็บกู้ค่ากำลังใจ +5
コウタ โคตะ สร้างความเสียหายสุดท้ายให้กับยูนิทศัตรูที่ใหญ่กว่าไซส์ L เพิ่มขึ้น 10%
サリー ซารี่ เมื่อค่ากำลังใจเกิน 140 ขึ้นไป จะได้รับผลของ [Fukutsu] ทุกครั้งที่เริ่มเทิร์น
ジーク จี๊ค เมื่อค่ากำลังใจเกิน 140 หลังจบเทิร์นผู้เล่นจะได้รับผลของเซย์ชิน [Hirameki]
シャイン ไชน์ การหลบหลีกสุดท้ายของกลุ่ม +10% ได้รับเงินทุนเพิ่ม 20%
シュウ ชู ความเสียหายสุดท้ายจากการโจมตีด้วยอาวุธที่ระยัะไกลกว่า 1 ช่องขึ้นไป -20% 
ショウコ โชโกะ ในกรณีที่ไม่เคลื่อนที่ หลังจบเทิร์นผู้เล่นจะได้รับผลของเซย์ชิน [Koun]
ジョッシュ จอร์จ เซย์ชิน [Totsugeki] เปลี่ยนเป็น [Kyoushuu]
スカルナイト สกัลไนท์ เมื่อ HP ต่ำกว่า 70% ในเวลาเข้าเทิร์นของผู้เล่นจะได้รับผลของเซย์ชิน [Nekketsu]
スレイ สเลย์ ในกรณีที่ไม่เคลื่อนที่ หลังจบเทิร์นผู้เล่นจะได้รับผลของเซย์ชิน [Kasoku]
ゼオラ เซโอร่า เมื่อในกุล่มมีอาราโดอยู่ เมื่อเริ่มเทิร์นค่ากำลังใจ +5
セレーナ เซเรน่า เมื่อค่ากำลังใจเกิน 140 การหลบหลีกสุดท้าย +10% อัตราการเกิดคริติึคอล + 30%
ゼンガー เซนเกอร์ เมื่อค่ากำลังใจเกิน 130 จะได้รับผลของเซย์ชิน [Chokugeki]
タスク ทาสุคุ เมื่อในระยะ 1 ช่อง มีเลโอน่าอยู่ด้วย ผลของสกิล “ลัคกี้” + 25% รับความเสียหายสุดท้าย -10%
デスビニス เดสพินีส เมื่อเข้าเทิร์นผู้เล่น ผู้นิทของฝ่ายเดียวกันที่อยุ่ติดกันในระยะ 1 ช่อง จะได้รับการฟื้นฟู HP 20%
ドゥバン ดูบัน เมื่อในกลุ่มมีอาริเอลเป็นพาร์ทเนอร์ เมื่อเริ่มเทิร์นจะได้รับผลจากเซย์ชิน [Nekketsu] 
トウマ โทมะ เมื่อ HP ต่ำกว่า 20% จะได้รับผลจากเซย์ชิน [Toushi] เมื่อเริ่มเทิร์นฝ่ายผู้เล่น
トーヤ โทยะ ขีดจำกัดค่ากำลังใจ +20 นักบินทุกคนในยูนิท SP+5
ハーゲン ฮาเก้น เมื่อในกลุ่มมีนักบินหญิง จะสร้างความเสียหายสุดท้ายให้กับศัตรู +5% ต่อนักบินหญิง 1 คน
ヒューゴ ฮิวโก้ เมื่อ HP ต่ำกว่า 50%  หลังเข้าเทิร์นของผู้เล่นจะได้รับผลของเซย์ชิน [Fukutsu]
フィオナ ฟิโอน่า เมื่อในกลุ่มมีราอูลเป็นพาร์ทเนอร์ เมื่อเข้าเทิร์นฝ่ายผู้เล่นจะได้รับผลของเซย์ชิน [Shugyou]
ブリット บริทท์ เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% จะได้รับผลของเซย์ชิน [Kihaku]
マイ ไม เมื่อค่ากำลังใจสูงกว่า 150 สกิล “ฟื้นฟู SP” จะได้รับผลเพิ่ม +5
マサキ มาซากิ ระยะการเคลื่อนที่ +1 เมื่อต่อสู้บนฟ้าอัตรการเกิดคริติคอล +30%
ミチル มิจิรุ เมื่อเข้าฟื้นฟูพลังงานนักบินที่ได้รับการฟื้นฟูค่ากำลังใจจะไม่ลดลง
ユウキ ยูกิ อาวุธของยูนิทในกลุ่มที่โจมตีไกลกว่า 1 ช่อง จะยิงได้ไกล+ 2
ヨン หยง เมื่อตอ่สู้กับหุ่นรบของโซโวก ความแม่นยำสุดท้าย +10% ความเสียหายสุดท้าย +10%
ラーダ ราด้า เซย์ชินทุกอย่างของนักบินในยุนิทตัวเดียวกันใช้ SP-10%
ライ ไร กาีรหลบหลีกสุดท้าย +10% อัตราการเกิดคริติคอล +10%
ラウル ราอูล เมื่อเริ่มเทิร์นฝ่ายผู้เล่น ยูนิทที่อยู่ติดกันจะได้รับการฟื้นฟู HP 20%
ラッセル รัซเซล ความเสียหายจากการสนับสนุนการป้องกัน +30%
ラトゥーニ ลาทูนี่ ความแม่นยำสุดท้ายของนยูนิทในกลุ่ม +10% ได้รับค่าประสบการณ์ +20%
ラミア ลาเมีย ความถนัดในพื้นที่ต่างๆ ของนักบินเป็น S ยกเว้นในทะเล
リオ ริโอะ เซย์ชิน [Shugyou] ใช้เซย์ชิน 25
リシュウ ริชู เมื่อใช้ท่าโจมตีระยะประชิดกับศัตรูที่อยู่ติดกันจะเกิดผลคริติคอล 100%
リム ริม เซย์ชิน [Hicchuu] จะกลายเป็น [Chokkan]
リュウセイ ริวเซย์ อาวุธโจมตีด้วยพลังจิตความเสียหายสุดท้าย +10%
リューネ ริวเน่ ความเสียหายสุดท้ายจากการสนับสนุนการโจมตี+ 15%
リョウト เรียวโตะ ความแม่นยำสุดท้าย +10% ระยะการโจมตีของอาวุธที่ไกลกว่า 1 ช่อง +1 ยกเว้นอาวุธ Map
レーツェル เรเชล ในระยะ 1 ช่อง ้ถ้าหากมียูนิทสีดำ ในเทิร์นถัดไปจะได้รับผลของเซย์ชิน [Shuuchuu]
レオナ เลโอน่า สกิล “พลังจิต” +1 เลเวล
レフィーナ เรฟิน่า ผลจากการบัญชาการ +10% นักบินที่อยู่ในยูนิททุกน SP +10

 

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *