[How to Win] Monster Hunter World : Iceborne

Image result for Monster Hunter World: Iceborne

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE


Platform : PS4, Xbox One
Genre : ACTION ADVENTURE
Publisher : CAPCOM
Release Date : 6 September 2019

Iceborne เป็น Add-on ของเกมมอนฮันเวิร์ลที่มายกระดับความท้าทายในการล่าให้แก่เหล่าผู้เล่น และจำเป็นต้องมีตัวเกมหลักคือ มอนฮันเวิร์ลด้วยเสียก่อน รวมทั้งต้องเคลียเกมหลักให้ได้ด้วยจึงมีสิทธิ์เข้าสู่โลกของ Iceborne ได้ ซึ่งนำผู้เล่นไปยังดินแดนแห่งใหม่ที่ปกคลุมไปด้วยความหนาวเย็นตลอดทั้งปี