การีนาดึงคนรุ่นใหม่ประกวดออกแบบบอร์ดเกม โครงการเกษตรตามรอยพระราชา

การีนา ออนไลน์ ดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบบอร์ดเกม ปลูกฝังแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการ “ของขวัญจากพ่อ” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิชัยพัฒนาในการให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูลด้านโครงการในพระราชดำริ เพื่อใช้ประกอบการสร้างบอร์ดเกมเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมทดลองเล่น (Play Test) สำหรับทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบโครงการออกแบบบอร์ดเกม “ของขวัญจากพ่อ” ทั้งหมด 9 ทีม จากผู้เข้าประกวดทั้งหมดกว่า 200 ทีม สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธาน ผ่านสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่อย่างบอร์ดเกม ณ. ออฟฟิศ Shopee ตึก G Tower ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา

ภายในงานมีคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงบอร์ดเกม ซึ่งประกอบไปด้วย คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้  บริษัท ป่าสาละ จำกัด คุณพนม-คุณสราวดี ศิริมงคลสกุล ผู้ก่อตั้งร้านบอร์ดเกมลานละเล่น คุณตรัง สุวรรณศิลป์ แชมป์บอร์ดเกม Catan ตัวแทนประเทศไทย และ คุณวัฒนชัย  ตรีเดชา ผู้ก่อตั้งรายการ Board Game Night มาร่วมให้ความรู้เรื่องการสร้างบอร์ดเกมที่ดี ที่ไม่เพียงแค่เล่นสนุก แต่ยังต้องสอดแทรกความรู้หรือแนวคิดต่างๆให้กับผู้เล่น ตลอดจนร่วมกิจกรรม Play Test และให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้ทีมผู้เข้าประกวดนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดบอร์ดเกมของตนเอง

โดยผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 9 ทีม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เข้าประกวดจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้ง นิสิต-นักศึกษา วิศวกร สถาปนิก ศิลปิน รวมถึงเจ้าของกิจการ ที่ได้นำเสนอผลงานบอร์ดเกมที่น่าสนใจ ดังนี้

1) ทีม Broccoli Lab ปะกอบไปด้วยนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สร้างสรรค์เกม Parcel โดยผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นคนในหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพต่างๆ และต้องเอาตัวรอดโดยการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปพร้อมกับการพึ่งพาตนเองในสถานการณ์ต่างๆ

2) ทีมสามออ ทีมนักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่นำเสนอเกม a Field Day โดยนำเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ในการจัดสรรที่ดินควบคู่กับหลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวคิดหลักของเกม

3) ทีมเก้ายอด ทีมกราฟิกดีไซนเนอร์และนักออกแบบการตกแต่งหน้าร้าน ได้สร้างสรรค์เกม Monkey Cheek เกมที่เกี่ยวกับโครงการแก้มลิง โดยผู้เล่นต้องสร้างทางเดินน้ำไปยังโครงการดังกล่าว โดยคำนึงถึงลักษณะพื้นที่และความเหมาะสมของชุมชนต่างๆรอบบริเวณนั้น

4) ทีม Hotto Doggu ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ออกแบบเกม พ่อ-พา-พอ-เพียง โดยผู้เล่นจะต้องจัดสรรที่ดินของตนเองให้สมบูรณ์ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นเนื้อเรื่องหลัก

5) ทีมเปาะเปี๊ยะ ทีมสถาปนิกและวิศวกรสาว ที่ร่วมกันสร้างสรรค์เกม Time to Harvest บอร์ดเกมสำหรับครอบครัว โดยผู้เล่นจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันพลิกที่ดินเปล่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง

6) ทีม Cobra ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สร้างสรรค์เกม King’s Farm โดยผู้เล่นจะต้องแข่งขันกันจัดสรรที่ดินตามหลักทฤษฎีใหม่ให้สมบูรณ์ โดยระหว่างทางจะเจออุปสรรคต่างๆที่ทำให้ที่ดินเกษตรกรรมมีปัญหาซึ่งผู้เล่นจะต้องแก้ไขปัญหาไปให้ได้

7) ทีม The Eximus Operation ทีมของศิลปินและฟรีแลนซ์ ที่ออกแบบเกม DinDin Family เกมสำหรับครอบครัว ที่ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องรับบทเป็นสมาชิกในครอบครัว ช่วยกันจัดสรรที่ดินของครอบครัวของตนและบริหารจัดการกับภัยพิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเกมได้อย่างราบรื่น

8) ทีม Farm no.9 ทีมที่มีสมาชิกประกอบอาชีพหลากหลาย ได้แก่ นักบัญชี นักแปลอิสระ และเจ้าของธุรกิจ ที่มารวมตัวกันสร้างสรรค์เกม Farm no.9 ผู้เล่นจะต้องบริหารที่ดินของตนเอง เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตตนเองควบคู่กับการใช้ความรู้ในการพัฒนาผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร และต่อสู้กับคู่แข่งในตลาด

9) ทีมสายฟ้า ทีมที่มีสมาชิกประกอบอาชีพหลากหลาย ได้แก่ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟท์แวร์ และนักวิเคราะห์ ที่สร้างเกมสายฝน โดยมีแรงบันดาลใจจากโครงการฝนหลวง โดยผู้เล่นจะต้องแข่งขันกันทำปฏิบัติการฝนหลวงตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับความเดือดร้อนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง

ผลตอบรับจากโครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกมของการีนาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าโครงการฯได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่หลากหลายสาขาอาชีพ และเปิดโอกาสให้มีการส่งผ่านความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโครงการในพระราชดำริต่างๆ รวมถึงสามารถต่อยอดการเผยเพร่องค์ความรู้ให้กับเยาวชนและสังคม ผ่านบอร์ดเกมที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ โดยหลังจากนี้ผู้เข้าประกวดทั้ง 9 ทีม จะมีเวลาพัฒนาเกมต่อ ก่อนที่จะมีการตัดสินจากคณะกรรมการรอบสุดท้าย ซึ่งจะมีการประกาศผลในเดือนมกราคมปีหน้า โดยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์โครงการ Gifts from Dad หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Garena Thailand

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *