Depa x TGA เปิดทางเกมไทยสู่สากล

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa จัดงาน พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกม (Digital Content)” ระหว่าง Depa x TGA มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมเกมไปอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศไทย

Depa x TGA เดินเกม เตรียมเปิดโครงการใหญ่

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า อุตสาหกรรมเกม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีโลกและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในปีที่ผ่านมามูลค่าอุตสาหกรรมเกมมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 14 คิดเป็นมูลค่า 29,000 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ 33,000 ล้านบาท โดยดีป้าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างการลงทุน สร้างกำลังคนให้กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมไทยภายในปี 2564 – 2565 โดยแบ่งเป็น 4 ระยะขได้แก่ Beginning, Growth, Maturity และ Decline

นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเปี่ยมศักยภาพ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างมหาศาล สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย โดยการส่งเสริมและผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐจะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างเป็นระบบ สร้างความได้เปรียบพร้อมกับศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย เกิดการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาดในระดับสากล

นอกจากนี้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพและความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการนำนโยบายด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของระบบนิเวศอุตสาหกรรมเกมไทย ผ่านเกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมเกมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ เพื่อรวมพลังคนทั้งประเทศในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ได้

โดยแผนการส่งเสริมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมไทยของดีป้าภายในปี 2564 – 2565 จะมีการจัดโครงการ depa Game Accelerator Program สำหรับอุตสาหกรรมเกมครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและพัฒนาเกมสัญชาติไทยให้มีมาตรฐานก้าวไกลระดับโลก ซึ่งมีกำหนดการเปิดตัวโครงการครั้งยิ่งใหญ่ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ. Thailand E-Sports Arena ศูนย์การค้า THE STREET รัชดา

นับเป็นเรื่องดีที่เราได้เห็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมมากขึ้น ไม่แน่ว่าโครงการนี้อาจจะเป็นตัวจุดประกายให้กับวงการเกมไทยให้ก้าวไปแบบไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ และอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดผลงานระดับโลกขึ้นก็เป็นได้…

► ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ❖ TGA
► ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ❖ FB MEGAXGAMEเกมไทย

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *