BU Game Jam 2019 เปิดเวทีแข่งขันพัฒนาเกมระดับอุดมศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดโครงการ BU GAME JAM 2019 เปิดเวทีแข่งขันพัฒนาเกมระดับอุดมศึกษา เพื่อปูทาง ยกระดับศักยภาพสู่เส้นทางนักพัฒนาเกมในอนาคต

BU Game Jam 2019

BU Game Jam 2019 ยกระดับนักพัฒนาเกม

ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า โครงการ BU GAME JAM เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ประจำปีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้เป็นเวทีฝึกฝนทักษะและเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ในการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ส่งเสริมการลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด Creativity + Technology โดยผสานความรู้ข้ามศาสตร์ คือ วิชา Digital Storytelling คณะนิเทศศาสตร์และวิชา Object-oriented Programming คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รวมทั้งจัดบรรยายพิเศษให้นักศึกษาโดยเชิญวิทยากรมืออาชีพตัวจริง มาให้ความรู้ มุมมองและแบ่งปันประสบการณ์ตรงช่วยชี้แนะแนวทางและเทรนด์การออกแบบเกมที่โดนใจตลาด

นักพัฒนาเกมที่มีฝีมือต้องมีเวทีพัฒนาทักษะทุกด้านทั้งความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องและการใช้เทคโนโลยี เวที GAME JAM ในระดับสากลที่จัดขึ้นในหลายประเทศชั้นนำ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถยกระดับความสามารถของนักพัฒนาเกม รูปแบบ BU GAME JAM จึงเป็นเครื่องมือลับสมองประลองฝีมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟอย่างมีคุณภาพ สามารถทำงานไปพร้อมกับการเรียน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดหลักสูตรเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ โดยมีมหาวิทยาลัย Full Sail University สหรัฐอเมริกา ผู้นำระดับโลกสาขา Game Design ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร มุ่งผลิตบุคลากรรองรับทุกสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกมและอีสปอร์ต เช่น Animator, Audio Engineer, Game Creative Director, DevOps Engineer, Game Designer, Technical Artist ฯลฯ โดยให้นักศึกษาได้ลงมือทำงานจริงกับองค์กรที่ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกม ทำโปรเจ็กต์เกม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเกมคอยให้คำปรึกษา มีการศึกษาดูงานกับบริษัทผู้ผลิตเกม ร่วมรายการแข่งขันเกมและกีฬาอีสปอร์ตในทัวนาเม้นต์ต่างๆ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีโอกาสฝึกทักษะ Soft Skill ที่สำคัญ เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม รวมทั้งทักษะในสายอาชีพที่ชอบ โดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 50 ราย กำหนดเวลา 7 สัปดาห์ ให้นักศึกษารวมกลุ่มพัฒนาเรื่องราว (Story) และตัวต้นแบบ (Model) ของเกมคอมพิวเตอร์ และมี 10 ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก

ในรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากภาคอุตสาหกรรมเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ประกอบด้วย 1. บริษัท ทรู แอกซิออน 2. บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (Yggdrazil group Co.,Ltd.) 3. บริษัท ดีบัสซ์ จำกัด (Debuz Co.,Ltd.) และ 4. Wicket Gaming (Thailand) Co.,Ltd. โดยมีเกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องสนุก-น่าสนใจ และการนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจ

ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษให้ความรู้นักศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพตัวจริงในอุตสาหกรรมเกม มีคุณศรัญย์พัจน์ เสรีวัฒนา Visionary บริษัท Cloud Colour จำกัด ให้ความรู้ในเรื่อง “การวิเคราะห์และออกแบบเกม” และคุณจิรายุ บุตรขุนทอง Mobile Game Marketing Senior Association บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด หัวข้อ “การทำตลาดและการดูแล Game Community” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำหรับผลการแข่งขัน BU GAME JAM 2019 ทีมชนะเลิศคือ Project Memories รองชนะเลิศอันดับ 1 Lanticon รองชนะเลิศอันดับ 2 Grand Forest และรางวัล Popular Vote Project Memories

อันดับ 1 และ รางวัล Popular Vote Project Memories

อันดับ 2 Lanticon

อันดับ 3 Grand Forest

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

About The Author

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *